Texel Groenzand Laagpakket

Code
CKTXG
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Groene, glauconiethoudende, kalkhoudende zandstenen met mergel inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Binnen- tot buiten-neritisch marien milieu. De hoeveelheid glauconiet wijst op een lage afzettingssnelheid en veelvuldige omwerking van de sedimenten. Glauconiet wordt veelvuldig aangetroffen in zandsteen eenheden afgezet aan het eind van de transgressie in het Albien.

Definitie ondergrens

Langs de zuidelijke rand van het West-Nederlands Bekken bedekt het laagpakket vrijwel concordant de afzettingen van de Rijnland Groep.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Texel Mergelsteen Laagpakket.

Dikte indicatie
Over het algemeen minder dan 65 m, maar tot ongeveer 170 m in Q13 putten.
Geografische verbreiding
Zuidelijk randgebied van het West-Nederlands Bekken en zeer lokaal ook nabij Nijmegen aan de rand van het Centraal-Nederlands bekken en het Maasbommel Hoog (Gras, 1985).
Regionale correlatie
VK: -; DUI: -; BEL: -.
Ouderdom
vroeg of midden Cenomanien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1110 - 1127 m (17 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Formatie van Texel.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (June 2017).
Referenties
Gras, R. 1995. Late Cretaceous sedimentation and tectonic inversion, southern Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 89, 203 - 237.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Texel Groenzand Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/texel-groenzand-laagpakket.