Marien

Mariene afzettingen worden gevormd in zee. In Nederland zijn dat door de gehele geologische geschiedenis heen altijd vrij ondiepe zeeën geweest die maximaal enkele honderden meters diep waren.

Kies een eenheid uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.