Laagpakket van Ieper

Code
NLDOIE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Doorgaans zacht, hard, plakkerig tot uitgeharde en brokkelige klei. Regionaal kan het onderverdeeld worden in twee delen. Het onderste deel wordt gekenmerkt door een bruingrijze kleur, plaatselijk neigend naar beige of roodbruin. Bevat pyriet, kalkloos en verkoolde plantresten komen lokaal aan de basis voor (waarschijnlijk omgewerkt materiaal). De bovenste tweederde hebben een kenmerkend groene kleur. Het heeft een zandig bovendeel met een aantal grotere zandsteen inschakelingen en is wat kalk- en glauconiethoudend. Langs de paleo-kustlijn zijn de kleien wat siltiger met zandsnoeren; distaal worden deze minder talrijk.

Afzettingsmilieu

Open-marien milieu met een waterdiepte tot 200 m.

Definitie ondergrens

Scherpe ondergrens van de klei van het Laagpakket van Ieper naar de laagpakketten van Oosteind of De Wijk.

Definitie bovengrens

Zeer variabele overgang naar het bovenliggende Zand van Brussel Laagpakket. Regionaal is er een duidelijke grens te zien tussen klei, zand en zandstenen. Echter, nabij de paleo-kustlijn en op oude hogen in het zuidelijk en oostelijk deel van het bekken, is de grens gradueel en complex omdat plaatselijk delen van de opeenvolging ontbreken vanwege erosie en of omdat ze niet afgezet zijn. De aard van deze overgangen is niet goed gedocumenteerd.

Dikte indicatie
Lokaal meer dan 1000 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Ieper wordt gebruikt om een groep aan te duiden (Marechal and Laga 1988); deze is ongeveer equivalent aan het Nederlandse Laagpakket van Ieper.
Ouderdom
vroeg Eocene (Ypresien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
844 - 985 m AH (141 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1099 - 1524 m AH (425 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de stad Ieper, West-Vlaanderen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ieper. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ieper.