Laagpakket van Oosteind

Code
NLDOOO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). Hernoemd (2019).
Lithologische beschrijving

Licht groengrijze, plaatselijk glauconiethoudend, doorgaans dun fijn zand met een 'fining upward' trend. Het kan zeer kleiig zijn, en kan lokaal enkele goed gecementeerde lagen bevatten. In het zuidoosten van Noord-Brabant bevat het Laagpakket van Oosteind enkele zandlichamen gescheiden door kleilagen; de zandlichamen kunnen tot 20 m dik zijn. inschakelingen van blauw-violet tot grijze tuf kunnen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Ondiep-marien.

Definitie ondergrens

Doorgaans een scherpe grens naar het onderliggende Laagpakket van Liessel van de Formatie van Landen. Alleen in Zuidoost-Nederland, waar deze eenheid het Laagpakket van Reusel bedekt kan de grens onduidelijk zijn. Echter, de laatstgenoemde heeft een 'coarsening upward' trend, is kleiiger en bevat kleinschalige afwisselingen van zand- en kleilagen met een hogere gamma-ray uitslag, terwijl het Laagpakket van Oosteind een 'fining upward' trend heeft, schoon en omgewerkt is en lagere gamma-ray waarden heeft.

Definitie bovengrens

Vrij scherpe grens naar het Laagpakket van Ieper.

Dikte indicatie
Tot 45 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
vroeg Eoceen (Ypresien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
985 - 993 m AH (8 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1259 - 1279 m AH (20 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Oosteind, in Noord-Brabant.
Vorige benaming(en)
Basale Dongen Zand Laagpakket (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De naam 'Dongen' was al in gebruik als formatienaam.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Oosteind. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-oosteind.