Berkel Zand-Kleisteen Laagpakket

Code
KNNSC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van fijnkorrelige, kleiige zandstenen en bruingrijze siltige tot zandige kleistenen. Plaatselijk komen sideriet concreties voor. In het onderste deel zijn de kleisteen intervallen vaak dominant.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien (lage vooroever), geassocieerd met naar het westen en noordwesten prograderende getijde afzettingen tot boven vooroever afzettingen van een strandwal systeem (Berkel Zandsteen Laagpakket).

Definitie ondergrens

Scherpe grens met het Laagpakket van Rijswijk, getrokken aan de top van een massief marien zand.

Definitie bovengrens

Geleidelijke grens met het Berkel Zandsteen Laagpakket, normaliter getrokken aan de basis van het eerste massieve, schone en poreuze zand.

Dikte indicatie
100 - 150 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
laat Hauterivien - vroeg Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1566 - 1695 m (129 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Berkel, nabij Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Berkel Zand-Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/berkel-zand-kleisteen-laagpakket.