Laagpakket van Aalten

Code
NUBRAA
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithological description

Bruingrijze tot zwarte klei, sterk siltig tot zandig, kalkhoudend. Bruingrijs tot zwart zand, kalk-, schelp- en glauconiethoudend.

Depositional setting

Warme deltabasis, deltafront (Van den Berg et al. 2000).

Definition of lower boundary

Definition of lower boundary: Discordant contact (Mid-Miocene Unconformity) met ondiep mariene klei en zand (Formatie van Rupel and lokaal Formatie van Veldhoven).

Definition of upper boundary

Geleidelijke overgang naar kalkloze, micahoudende ondiep mariene klei en zand (Laagpakket van Eibergen, Formatie van Breda).

Thickness indication
Tot ongeveer 20 m.
Geographical distribution
Beperkt tot Oost-Nederland (Achterhoek en Twente; Van den Bosch et al. 1975).
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Age
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar Aalten.
Previous name(s)
Previous name(s): Afzettingen van Aalten, met de Lagen van Miste en Stemerdink (Van den Bosch et al. 1975).
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Van Houten, C.J., Den Otter, C. 2000. Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50 000, 34W, 34O/35.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Aalten. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-aalten.