Laagpakket van Liempde

Code
NUBXLM
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Grijze tot groengrijze leem, zandig, en fijn tot middelgrof zand (105-210 µm), siltig. Top en basis mogelijk gecryoturbeerd, basis lokaal humeus.

Afzettingsmilieu

Eolisch (löss), stilstaand zoetwater (verspoeling).

Definitie ondergrens

Scherp contact met of geleidelijke overgang naar eolisch, lacustrien en beekzand, veen of gyttja (oudere eenheden binnen de Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Veelal, geleidelijke overgang naar dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Veelal 1-2 m, lokaal tot 3 m.
Geografische verbreiding
Noordelijk deel van de Roerdalslenk.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formatie van Gent, Lid van Sint-Lenaarts (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Midden Weichselien).
Holostratotype
Boring:
B51B0302 (Liempde-Groot Duijfhuis)
Diepte (dikte) langs boorgat:
1,95 - 3,66 m (1,71 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Schokker et al. (2007).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Liempde.
Vorige benaming(en)
Brabant leem afzettingen, onderdeel van de Formatie van Twente (bijv. Van den Toorn 1967; Bisschops 1973).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Bisschops, J.H. 1973. Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50.000. Blad Eindhoven Oost (51O). Rijks Geologische Dienst (Haarlem), 132 p."
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Van den Toorn, J.C. 1967. Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50.000. Blad Venlo West (52W). Rijks Geologische Dienst (Haarlem), 163 p.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Liempde. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-liempde.