IJsselmeer Laag

Code
NUNAWAYS
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Lichtbruine tot zwarte klei, slap op de meerbodem, stevig op land, siltig, humeus, met organische detritus. Lokaal, duidelijk gelamineerd.

Afzettingsmilieu

Lacustrien (zoetwater), in een voormalig getijgebied dat door de mens is afgesloten van de zee.

Definitie ondergrens

Veelal, scherp contact met lagunair zand en klei (Zuiderzee Laag, Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk).

Definitie bovengrens

Aan maaiveld of op de meerbodem.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 1,5 m.
Geografische verbreiding
Diepere delen van het IJsselmeer, en Markiezaatmeer.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Holoceen (Meghalayen, post-1932 AD).
Holostratotype
Opmerkingen:
Voorlopige locatie: een boorkern in het IJsselmeer
Hypostratotype
Opmerkingen:
Voorlopige locatie: B49B1840 (Bergen op Zoom), interval 0,94 - 2,55 m beneden maaiveld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het IJsselmeer.
Vorige benaming(en)
"IJsselmeer slik" (Ente et al. 1986).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Ente, P.J., Koning, J., Koopstra, R. 1986. De bodem van Oostelijk Flevoland. Flevobericht 258, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). IJsselmeer Laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/ijsselmeer-laag.