Laagpakket van Balk

Code
NUPZBA
Status
Formeel (Bosch 2003).
Lithologische beschrijving

Grijze klei, zandig, veelal kalkarm, schelploos. Ingeschakelde lagen matig grof zand (210-300 µm), kalkloos, schelploos. Lichtgrijs zand, zeer tot matig fijn (105-210 µm), schelploos, naar het westen toe fijner.

Afzettingsmilieu

Kust- en riviervlakte (deltatop). Lokaal marien.

Definitie ondergrens

Scherp contact met glauconiethoudend, veelal schelphoudend, ondiep marien fijn zand (Formatie van Breda). Geleidelijke overgang naar fijner en kalkrijker ondiep marien zand (Formaties van Oosterhout en Maassluis) of naar kalkloos, glimmerhoudend en bruiner fluviatiel zand en klei (Formatie van Waalre).

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar fluviatiel zand (Formatie van Peize, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Midden- en Noord-Nederland. Zuidwaarts, veelal onduidelijke overgang naar en afwisseling met ingeschakeld fluviatiel zand en klei (Formatie van Waalre).
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: afwezig.
Ouderdom
late Plioceen - vroeg Pleistoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Balk.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bosch, J.H.A. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Balk. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-balk.