Laag van Elsloo

Code
NUBRKAEL
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975).
Lithological description

Basale lag met gerolde vuursteen, haaientanden en fosfaatknollen.

Depositional setting

Transgressieve vooroever, strand.

Definition of lower boundary

Scherp, discordant contact met marien zand en klei (Rupel Formatie; Van der Meulen et al. 2009).

Definition of upper boundary

Discordant contact met ondiep marien zand (Laagpakket van Kakert, ongedifferentieerd).

Thickness indication
Enkele m.
Geographical distribution
Zuid-Limburg.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Grind van Burcht (Formatie van Berchem).
Age
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar Elsloo.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Van der Meulen, M.J., Westerhoff, W.E., Menkovic, A., Gruijters, S.H.L.L., Dubelaar, C.W., Maljers, D. 2009. Silica sand resources in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 88, 147-160.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Elsloo. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-elsloo.