Formatie van Holset

Code
NUHS
Status
Formeel (Bakker & Kisters 2003).
Lithological description

Fijn uitgeloogd zand, verkit zand (zandsteen).

Depositional setting

Terrestrisch (erosierelicten afkomstig uit formaties van Breda, Veldhoven en Tongeren, en uit de Rupel Formatie).

Definition of lower boundary

Scherp contact met eluviale afzettingen (vuursteeneluvium; Formatie van Heijenrath).

Definition of upper boundary

Veelal aan maaiveld.

Thickness indication
Variabel, gemiddelde omvang van zandsteenblokken is 0,5 tot 1,5 m.
Geographical distribution
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: blokken gerekend onder Findlingquartzite (Walter 2015); BEL: blokken gerekend onder Steen van Holset (Dusar et al. 2009).
Age
Bronmateriaal afkomstig uit Paleogene tot Miocene eenheden.
Holostratotype
Opmerkingen:
Zandsteenblokken in het Vijlener Bos.
Origin of name
Vernoemd naar Holset.
Previous name(s)
Zanden van Holset; Afzettingen van Holset (Kuyl 1980).
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Bakker, M.A.J., Kisters, P.J.M. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Dusar, M., Dreesen, R. & De Naeyer, A. 2009. Natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden. Kluwer Renovatie en Restauratie, Mechelen, 562 pp.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Walter, R. 2015. Aachener Naturwerksteine. Ein Stadtführer, GEV, Eupen, 207 pp.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Holset. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-holset.