Laagpakket van Twello

Code
NUKRTW
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot bruin matig fijn tot grof zand (210-420 µm), lokaal kleiig en kalkhoudend, en veelal stevige donkergrijze tot bruine klei, siltig en kalkhoudend, gelamineerd. Lokaal kleine slumpstructuren, loadcasts en fijnkorrelige turbidiet-achtige structuren.

Afzettingsmilieu

Fluvio-deltaisch (Rijn, opvulling van het voormalige glaciale IJsseldalbekken; Busschers et al. 2008).

Definitie ondergrens

Scherp contact met grover fluvioglaciaal zand (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente) of keileem (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente).

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar fijner fluviatiel zand en klei (Laagpakket van Zutphen, Formatie van Kreftenheye).

Dikte indicatie
Tot 75 m in het glaciale IJsseldalbekken.
Geografische verbreiding
Langs de IJssel.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
late Midden Pleistoceen (laat Saalien) - vroege Laat Pleistoceen (vroeg Eemien).
Hypostratotype
Boring:
B33E0250 (Twello)
Diepte (dikte) langs boorgat:
40,00 - 116,00 m (76 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Twello.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Busschers, F.S., Van Balen, R.T., Cohen, K.M., Kasse, C., Weerts, H.J.T., Wallinga, J., Bunnik, F.P.M. 2008. Response of the Rhine–Meuse fluvial system to Saalian ice‐sheet dynamics. Boreas, 37 (3), 377-398.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Twello. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-twello.