Laagpakket van Best

Code
NUBXBS
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Stevige bruingrijze tot bruingroene leem, zandig, met inschakelingen van lichtbruin fijn tot matig grof zand (105-300 µm), siltig, kalkloos. Lokaal dunne veenlagen (< 25 cm).

Afzettingsmilieu

Riviervlakte (Maas), eolisch, beek.

Definitie ondergrens

Veelal, scherp contact met fijn tot matig grof periglaciaal zand (Formatie van Boxtel (ongedifferentieerd) of met grovere fluviatiele en fluvioglaciale afzettingen (o.a. Formaties van Koewacht, Kreftenheye, Sterksel, Waalre en Drente).

Definitie bovengrens

Veelal, scherp en lokaal erosief contact met fijn tot matig grof periglaciaal zand (Formatie van Boxtel (ongedifferentieerd)).

Dikte indicatie
Veelal 4-6 m, tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Noordelijk deel van de Roerdalslenk.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Waarschijnlijk laat Midden Pleistoceen (Saalien) of ouder.
Holostratotype
Boring:
B51B0301 (Best-Ekkerswijer)
Diepte (dikte) langs boorgat:
22,01 - 28,05 m (6,04 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Schokker et al. (2007).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Best.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Best. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-best.