Laagpakket van Vrijherenberg

Code
NUBRVR
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975).
Lithologische beschrijving

Bruingeel tot groengrijs matig fijn zand (150-210 µm), zwak tot matig siltig, licht glauconiethoudend.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien (glauconiethoudend zand), kust (silicazand) (Van der Meulen et al. 2009).

Definitie ondergrens

Lokaal, gerolde vuursteen aan basis. Scherp, discordant contact met paralisch zand (Laagpakket van Heksenberg, Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Kan aan maaiveld voorkomen. Lokaal, paleosol aan de top. Scherp contact met fluviatiel zand (Kieseloöliet Formatie) of met diverse Kwartaire eenheden.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 90 m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formatie van Bolderberg (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
laat midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar de locatie Vrijherenberg, nabij Heerlen.
Vorige benaming(en)
Deel van de voormalige Formatie van Heksenberg.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van der Meulen, M.J., Westerhoff, W.E., Menkovic, A., Gruijters, S.H.L.L., Dubelaar, C.W., Maljers, D. 2009. Silica sand resources in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 88, 147-160.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Vrijherenberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-vrijherenberg.