Laagpakket van Vrijherenberg

Code
NUBRVR
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975).
Lithological description

Bruingeel tot groengrijs matig fijn zand (150-210 µm), zwak tot matig siltig, licht glauconiethoudend.

Depositional setting

Ondiep marien (glauconiethoudend zand), kust (silicazand) (Van der Meulen et al. 2009).

Definition of lower boundary

Lokaal, gerolde vuursteen aan basis. Scherp, discordant contact met paralisch zand (Laagpakket van Heksenberg, Formatie van Breda).

Definition of upper boundary

Kan aan maaiveld voorkomen. Lokaal, paleosol aan de top. Scherp contact met fluviatiel zand (Kieseloöliet Formatie) of met diverse Kwartaire eenheden.

Thickness indication
Tot ongeveer 90 m.
Geographical distribution
Zuid-Limburg.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formatie van Bolderberg (Vernes et al. 2018).
Age
laat midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar de locatie Vrijherenberg, nabij Heerlen.
Previous name(s)
Deel van de voormalige Formatie van Heksenberg.
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Van der Meulen, M.J., Westerhoff, W.E., Menkovic, A., Gruijters, S.H.L.L., Dubelaar, C.W., Maljers, D. 2009. Silica sand resources in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 88, 147-160.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Vrijherenberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-vrijherenberg.