Opgebrachte grond

Code
NUAAOP
Status
Informeel.
Lithologische beschrijving

Heterogene afzetting die zowel bestaat uit door de mens hergebruikt natuurlijk sediment (b.v. rivier- of zeezand dat gebruikt is als ophoogzand) als nieuwe materialen (b.v. as uit huisvuilscentrales, staalslakken, en bouw- en sloopafval) (Schokker et al. 2015; Dijkstra et al. 2019).

Afzettingsmilieu

Bebouwd gebied.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 10 m in historische stadscentra.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar de oorsprong van dit type grond.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jeroen Schokker (2019).
Referenties
Dijkstra, J.J., Comans, R.N.J., Schokker, J., Van der Meulen, M.J. 2019. The geological significance of novel anthropogenic materials: Deposits of industrial waste and by-products. Anthropocene 28. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2019.100229
Schokker, J., Bakker, M., Dubelaar, W., Dambrink, R., Harting, R. 2015. 3D subsurface modelling reveals the shallow geology of Amsterdam. Netherlands Journal of Geosciences 94, pp. 399-417. https://doi.org/10.1017/njg.2015.22
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Opgebrachte grond. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/opgebrachte-grond.

Archiefversies