Laagpakket van Well

Code
NUKRWE
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Bruin tot bruingrijs matig fijn tot uiterst grof zand (210-2000 µm), grindhoudend.

Afzettingsmilieu

Proglaciaal vlechtend fluviatiel (Rijn en smeltwater van ijskap).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Noord-Limburg (huidige Maasdal).
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Mittelterrasse 4 (Klostermann 1992); BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (laat Saalien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Well.
Vorige benaming(en)
Zanden van Well (Zonneveld 1958; Van den Toorn 1976).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Ablagerungen der letzten Eiszeit am Niederrhein. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld.
Van den Toorn, J.C. 1976. Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Venlo West (52W). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Zonneveld, J.I.S. 1958. Litho-stratigrafische eenheden in het Nederlandse Pleistoceen. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 12, 31-64.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Well. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-well.