Laagpakket van Well

Code
NUKRWE
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithological description

Bruin tot bruingrijs matig fijn tot uiterst grof zand (210-2000 µm), grindhoudend.

Depositional setting

Proglaciaal vlechtend fluviatiel (Rijn en smeltwater van ijskap).

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Noord-Limburg (huidige Maasdal).
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Mittelterrasse 4 (Klostermann 1992); BEL: afwezig.
Age
laat Midden Pleistoceen (laat Saalien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar het dorp Well.
Previous name(s)
Zanden van Well (Zonneveld 1958; Van den Toorn 1976).
Reviewed by (date)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Ablagerungen der letzten Eiszeit am Niederrhein. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld.
Van den Toorn, J.C. 1976. Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Venlo West (52W). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Zonneveld, J.I.S. 1958. Litho-stratigrafische eenheden in het Nederlandse Pleistoceen. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 12, 31-64.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Well. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-well.