boven-Zurich laagpakket

Code
SLDZU
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Interval van voornamelijk fijnkorrelige, grijze, zandige tot siltige kleistenen met dunne inschakelingen van zand, carbonaat en steenkoollagen; zo nu en dan fossiel- en siderietrijk.

Afzettingsmilieu

Kleiige kustvlakte, door bezinking tijdens overstromingen. Dunne zandlagen werden afgezet in crevassen, overslagdelta's, korte transgressies en kleinschalige fluviatiele geulen.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
In het Vlieland Bekken kan de Formatie van Zurich onderverdeeld worden in een informeel 'boven laagpakket' en een 'onder laagpakket', vaak gescheiden door een incursie van of de Scruff Groenzand Formatie, of de Kimmeridge Klei Formatie of het Wadden Vulkanoklastisch Laagpakket.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
laat Kimmeridgien - Valanginien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Zurich, Friesland.
Vorige benaming(en)
Door de RGD aangeduid als Harlingen laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). boven-Zurich laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-zurich-laagpakket.