Fluviatiel

Fluviatiele afzettingen worden gevormd door rivieren. In Nederland zijn afzettingen van traag stromende grote rivieren te vinden uit bijvoorbeeld het Carboon en het Holoceen. Ook komen afzettingen van rivieren voor die slechts eens in de paar jaar actief waren: wadi’s.

Kies een eenheid uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.