Patch Formatie

Code
ORPA
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze en groengrijze, siltige kleistenen; bevatten een paar dunne zandsteenbanken en enkele ingeschakelde dunne, bruine dolomietbanken.

Afzettingsmilieu

Overstromingsvlakte en limnitisch afzettingsmilieu.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant het Caledonische basement.

Definitie bovengrens

Wordt concordant bedekt door de voornamelijk zandsteenhoudende Formatie van Buchan.

Dikte indicatie
Tot 296 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Givetien - Frasnien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2717 - 3013 m (296 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de South West Patch, een zandbank in het midden van de Noordzee.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hooff (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Patch Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/patch-formatie.