Botney Laagpakket

Code
DCCKB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995). Voor Nederland wordt het gebruik van dit laagpakket afgeraden.
Lithologische beschrijving

Afwisseling van opeengestapelde, gelaagde, verbonden zandsteenlichamen van geulopvullingen, kleisteen intervallen en steenkoollagen. Zandsteen intervallen zijn 3 tot 25 m dik, gemiddeld 10 m. Op logs hebben ze vaak een klokvormig patroon. Het zand is crème tot roze gekleurd, fijn- tot zeer grofkorrelig, lokaal conglomeraatachtig en/of kalkhoudend, afgerond tot subhoekig, goed tot slecht gesorteerd en goed gecementeerd. Zandige kleisteen intervallen kunnen tot 25 m dik zijn en lokaal tot 50% of meer van het bulk volume van het laagpakket opmaken. Steenkoollagen kunnen tot 5% van het laagpakket uitmaken.

Afzettingsmilieu

Slecht tot matig afwaterende riviervlakte met kortdurende marine incursies.
Zandstenen: vlechtende fluviatiele geulsystemen die vanuit het noorden het bekken instroomden. Individuele beddingsystemen verenigden zich vaak tot zandlagen. Sommige fluviatiele systemen werden begrensd door structurele breukstructuren, waardoor er meerdere gestapelde zandlichamen ontstonden.
Dit systeem werd periodiek afgewisseld door slecht afwaterende overstromingsvlaktes, moerassen of lacustriene-systemen.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de onderste dikke zandsteenlaag van het door zandsteen gedomineerde interval. Deze laag snijdt de bovenste duidelijke 'coarsening upward' cyclus af.

Definitie bovengrens

De overgang naar de bovenliggende Formatie van Maurits wordt gekenmerkt door een abrupte overgang van dikke gebankte (keiige) zandstenen naar een dikke opeenvolging van donkergekleurde kleistenen met veel steenkoollagen.

Dikte indicatie
Tot 500 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Caister Formation; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
De basis van de formatie is diachroon, afhankelijk van de tijd van de eerste veengroei (steenkool), variërend tussen Namurien B/C (VK kwadrant 41) en Vroeg-Westfalien A (VK kwadrant 48). De top van de formatie komt nagenoeg overeen met de Vroeg-Laat-Westfalien B grens ('Domina' mariene laag). Dit komt overeen met het Bashkirien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3886 - 4297 m (411 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3950 - 4277 m (327 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3738 - 4273 m (353 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de 'Botney Ground', een visgrond in de centrale Noordzee.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Botney Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/botney-laagpakket.