Hospital Ground Formatie

Code
DCDG
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van lagen van verbonden geulzandstenen, rode kleistenen ('red bed') met een paar dunne, grijze kleisteenlagen en enkele steenkoollagen. Zanden zijn crème tot roze, fijn- tot zeer grofkorrelig, glimmerhoudend, plaatselijk conglomeraathoudend, afgerond tot subhoekig, goed tot slecht gesorteerd en goed gecementeerd. Roodoranje, witte en een paar bonte zandige kleisteen intervallen.

Afzettingsmilieu

Goed tot slecht gedraineerde fluviatiele waaier tot fluviatiele stroomgordel. Zandstenen: kleinschalige vlechtende geulsystemen en vlakteafspoelingen. De fluviatiele systemen vormen lagen van gestapelde geulopvullingen.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van het onderste massieve zandsteen interval dat op lichtgrijze kleistenen met veel steenkoollagen van de Formatie van Maurits ligt.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de Formatie van Step Graben. Grens wordt getrokken aan de top van de bovenste massieve zandsteen die opgevolgd wordt door een meer dan 60 m dik kleisteen interval. In de meeste boorgaten wordt de top gevormd door een discordant contact met de Boven-Rotliegend Groep. De exacte grens kan soms moeilijk bepaald worden. Over het algemeen is de Carboon opeenvolging meer gelithificeerd. Bovendien zijn de Pennsylvanien (Silesien) zandstenen vaak meer glimmerhoudend. In de noordoostelijke offshore gaat de Hospital Ground Formatie over in grijze, fijnkorrelige, kalkhoudende afzettingen die tot het bovenste deel van de Formatie van Maurits behoren.

Dikte indicatie
Tot 388 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Schooner Formation; DUI: -; BEL: -.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4058 - 4241 m (183 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3575 - 3773 m (198 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3633 - 3742 m (109 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Hospital Ground, een visgrond in de nabijheid van het typeboorgat.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hospital Ground Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hospital-ground-formatie.