Midden-Keuper Kleisteen Laagpakket

Code
RNKPM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Grijze, bruine, grijsgroene tot olijfgroene, siltige en anhydritische kleistenen. In het zuidelijk deel van de Centrale Noordzee Slenk bevat het plaatselijk tot 10 m dikke, mineralogisch onrijpe, glimmerhoudende, grijs tot groen gekleurde zandstenen met hoge gamma-ray waarden. De fijnkorrelige zandstenen kunnen steenkoolachtige plantresten bevatten.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele overstromingsvlakte.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 160 m in de Centrale Noordzee Slenk en in het P-kwadrant; in andere gebieden varieert het tussen de 10 en 50 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Arden Sandstone Formation; DUI: Stuttgart Formation (Schilfsandstein); BEL: Middle Keuper Claystone Member.
Ouderdom
Carnien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3030 - 3076 m (46 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1677 - 1703 m (26 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Keuper Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-keuper-kleisteen-laagpakket.