Formatie van Aken

Code
CKAK
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithologische beschrijving

Complexe eenheid van bruine tot grijze zanden met scheve gelaagdheid. Bevat voornamelijk in het onderste deel silt- en kleilagen. Plaatselijk komen houtfragmenten, bruinkool en wortelhorizonten voor.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel milieu tijdens afzetting van de basale eenheden (Hergenrath Klei), gevolgd door een door transgressie veroorzaakt ondiep marien milieu (Aken Zand). Onder een doorgaande transgressie transporteerden fluviatiele systemen zand met houtfragmenten en plantenresten (Hauset Zand).

Definitie ondergrens

Rust discordant op afzettingen van de Limburg Groep (Carboon).

Definitie bovengrens

Aard van het contact met de bovenliggende Formatie van Vaals is onduidelijk.

Dikte indicatie
Tot 60 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lamplugh en Jukes formations (offshore); DUI: Aken Formation; BEL: Aken Formation.
Ouderdom
Santonien.
Holostratotype
Boring:
Aachener Wald (geen boorgat)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied is het bos ten zuiden van Aken ('Aachener Wald') op de grens tussen België en Duitsland.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Aken, Duitsland.
Vorige benaming(en)
Akens(ch) Zand, Akensche Zanden
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (June 2017).
Referenties
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Aken. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-aken.