Formatie van Aken

Code
CKAK
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithological description

Complexe eenheid van bruine tot grijze zanden met scheve gelaagdheid. Bevat voornamelijk in het onderste deel silt- en kleilagen. Plaatselijk komen houtfragmenten, bruinkool en wortelhorizonten voor.

Depositional setting

Fluviatiel milieu tijdens afzetting van de basale eenheden (Hergenrath Klei), gevolgd door een door transgressie veroorzaakt ondiep marien milieu (Aken Zand). Onder een doorgaande transgressie transporteerden fluviatiele systemen zand met houtfragmenten en plantenresten (Hauset Zand).

Definition of lower boundary

Rust discordant op afzettingen van de Limburg Groep (Carboon).

Definition of upper boundary

Aard van het contact met de bovenliggende Formatie van Vaals is onduidelijk.

Thickness indication
Tot 60 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Lamplugh en Jukes formations (offshore); DUI: Aken Formation; BEL: Aken Formation.
Age
Santonien.
Holostratotype
Boring:
Aachener Wald (geen boorgat)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied is het bos ten zuiden van Aken ('Aachener Wald') op de grens tussen België en Duitsland.
Origin of name
Vernoemd naar Aken, Duitsland.
Previous name(s)
Akens(ch) Zand, Akensche Zanden
Reviewed by (date)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (June 2017).
References
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Aken. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-aken.