Formatie van Maastricht

Code
CKMA
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithologische beschrijving

Zuidwest-Limburg: zachte, fijn- tot zeer grofkorrelige gele krijtkalkachtige kalksteen met inschakelingen van glauconiethoudende kalkstenen, hardgrounds en fossiellagen. Vuursteen komt alleen in het onderste deel voor (Maastricht facies). Zuidoost-Limburg: afwisseling van harde en zachte, lichtgrijze kalkstenen (Kunrader facies).

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Formatie van Gulpen.

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de Formatie van Houthem.

Dikte indicatie
45 tot 90 m.
Geografische verbreiding
Komt voor ten zuiden van de Heerlerheide Breuk en op het Peelblok. In de rest van Nederland correleert het met het bovenste deel van de Formatie van Ommelanden.
Regionale correlatie
VK: Rowe Formation (offshore); DUI: Maastricht Formation; BEL: Maastricht Formation.
Ouderdom
Maastrichtien.
Holostratotype
Boring:
Sint Pietersberg regio (geen boring)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied voor de Maastricht facies ligt rondom de Sint Pietersberg, ten zuiden van Maastricht. Stratotype voor het Maastrichtien (Dumont 1849).
Typelocatie
Boring:
Kunderberg regio (geen boorgat)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied voor de Kunrader facies is de Kunderberg ten zuiden van het dorp Voerendaal.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Maastricht.
Vorige benaming(en)
Système Maestrichtien (Dumont 1849; Mourlon 1878; Dewalque 1880), Maastrichtsche Krijt (Staring 1860), Tuffeau de Maestricht (Mourlon 1880), Maastrichtien (Rutot 1894), Maastrichtsch Krijt (Uhlenbroek 1912; Francken 1947); Tuffeau de Maestricht, Assise de Maestricht (Marlière 1954).
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Dumont, A.H. 1849. Rapport sur la carte géologique du Royaume. Bulletin de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 16 (2), 351-373.
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Dewalque, G. 1880. Prodrome d'une description géologique de la Belgique. H. Manceaux, Libraire-Éditeur, Bruxelles, 501 p. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96434881
Dumont, A.H. 1849. Rapport sur la carte géologique du Royaume. Bulletin de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 16, 351-373.
Mourlon, M. 1878. Mémoires sur les terrains crétacés et tertiaires prepares par feu André Dumont, pour servir à la description de la carte géologique de la Belgique, édités par Michel Mourlon, conservateur au Musée royal d’Histoire naturelle. Tome 1. Terrain Crétacé. F. Hayez, Bruxelles, 556 p.
Francken, C. 1947. Bijdrage tot de kennis van het boven-senoon in Zuid-Limburg. Mededeelingen van de Geologische Stichting, Serie C-VI-5, 148 p.
Marlière, R. 1954. Partie 1. La stratigraphie. Chapitre 12. Le Crétacé. In: Prodrome d’une description géologique de la Belgique. Annales de la Société géologique de Belgique, Publications spéciales, 1954, 417-444. https://popups.uliege.be:443/0037-9395/index.php?id=3351.
Mourlon, M. 1880. Géologie de la Belgique. Tome 1, F. Hayez, Bruxelles, 317 p. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9657377d
Rutot, A. 1894. Essai de synchronismus des couches maastrichtiennes et sénoniennes de Belgique, du Limbourg hollandais et environs d'Aix-la-Chapelle. Bulletin de la Société Belge de Géologie, Tome VII, 145-194.
Staring, W.C.H. 1860. De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der gronden in Nederland. Deel II, 467 p. https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015047684553
Uhlenbroek, G.D. 1912. Het Krijt van Zuid-Limburg. Jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1911. Den Haag, 48-56.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Maastricht. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-maastricht.