Formatie van Gulpen

Code
CKGP
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk zachte, fijnkorrelige kalksteen. Het onderste deel bevat 50-90% CaCO3 en glauconiet. Het bovenste deel bevat 80-95% CaCO3 en kenmerkende vuursteenknollen die tot wel zo'n 20% van het volume kunnen uitmaken.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu.

Definitie ondergrens

Rust discordant op de formaties van Aken, Vaals en Oploo.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de Formatie van Maastricht.

Dikte indicatie
Tot 175 m.
Geografische verbreiding
Komt voor ten zuiden van de Benzenrade- en Schin op Geul breuken en op het Peelblok.
Regionale correlatie
VK: Rowe Formation (offshore); DUI: Gulpen Formation; BEL: Gulpen Formation.
Ouderdom
laat Campanien - laat Maastrichtien.
Holostratotype
Boring:
Gulperberg regio (geen boring)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied ligt ten zuidoosten van Gulpen, nabij de Gulperberg regio.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Gulpen.
Vorige benaming(en)
Gulpens(ch) Krijt, Gulpen Schichten, Orsbacher Schichten, Assise de Nouvel-les et Spiennes (Belgium).
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & C.J. van Staalduinen (eds.) Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Gulpen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-gulpen.