Röt Randzandsteen Laagpakket

Code
RNROF
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze, scheve gelaagdheid bevattende, arkosische zandstenen met ingeschakelde kleisteenlagen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 76 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2448 - 2502 m (54 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Röt Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rot-randzandsteen-laagpakket.