Onder-Detfurth Zandsteen Laagpakket

Code
RBMDL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Ingeschakelde laag van roodbruine siltsteen of siltige kleisteen. In de westelijke Nederlandse offshore en zuidelijke onshore is het ontwikkeld als een massieve, lichtgekleurde, arkosische zandsteen. Kenmerkend zijn hier het hoge kwartsgehalte en kwartscementatie in de zandstenen. In de noordelijke offshore komt in de buurt van Zechstein zoutdiapieren haliet cementatie voor.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel tot eolisch in de zuidelijke gebieden (Ames & Farfan 1996) en het Eems Diep; voornamelijk eolisch in de Centrale Noordzee Slenk (Fontaine et al. 1993).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 60 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Detfurth Formation; BEL: Detfurth Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4033 - 4048 m (15 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2783 - 2807 m (24 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2580 - 2589 m (9 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Ames, R. & Farfan, P.F. 1996. The environment of deposition of the Triassic Main Buntsandstein Formation in the P and Q quadrants, offshore the Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J. & Nieuwenhuijs, W.H. (eds): Geology of gas and oil under the Netherlands. Kluwer (Dordrecht). 167–178.
Fontaine, J.M., Guastella, G., Jouault, P. & De la Vega, P. 1993. F15-A: a Triassic gas field on the eastern limit of the Dutch Central Graben. In: Parker J.R. (ed.): Petroleum Geology of Northwest Europe. Proceedings of the 4th Conference, Geological Society (London). 583–593.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Detfurth Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-detfurth-zandsteen-laagpakket.