Formatie van De Lutte

Code
DCHL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithological description

Voornamelijk roodbruine, maar ook groengrijze of bonte, siltige tot zeer fijnkorrelige zandige kleistenen. Zanden zijn lichtgrijs, wit, roze of rood, subhoekig tot afgerond, redelijk tot goed gesorteerd, fijn- tot middengrofkorrelig, met inschakelingen van grofkorrelige, grindig zand en conglomeraat. De kleisteen intervallen zijn tussen de 10 en 100 m dik (gemiddeld 50 m). Kalkhoudende deeltjes komen in sommige grijze intervallen voor, maar steenkoollagen zijn vrijwel afwezig.

Depositional setting

Voornamelijk goed gedraineerd, distaal fluviatiele overstromingsvlakte milieu. Zanden voornamelijk afgezet in vlakteafspoelingen of een kleinschalige fluviatiele geulsystemen. Zandsteen- en kleisteenlagen geven het uitbouwen weer van fluviatiele waaiers over de overstromingsvlakte.

Definition of lower boundary

Getrokken aan de top van de bovenste dikke zandsteenlaag van de Formatie van Tubbergen. Ligt concordant op de Formatie van Tubbergen.

Definition of upper boundary

Afgesneden door een discordantie; geeft tevens de top aan van de Limburg Groep. De eenheid kan bedekt worden door de Onder-Rotliegend, Boven-Rotliegend of Zechstein groepen.

Thickness indication
Tot 797 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: upper Ketch Member and the Brig Formation; DUI: ?; BEL: ?.
Age
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2232 - 2987 m (755 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3612 - 4135 m (523 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3403 - 3817 m (414 m)
Origin of name
Vernoemd naar het dorp De Lutte, Oost-Overijssel, waar het typeboorgat De Lutte-6 ligt.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Tom van Hoof (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van De Lutte. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-de-lutte.