boven-Buchan laagpakket

Code
ORBUU
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Witte tot rode zandstenen en rode tot roodbruine en grijze kleistenen en siltstenen. Verspreid komt wat anhydriet voor.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel milieu.

Definitie ondergrens

Top van het Rhyoliet Laagpakket.

Definitie bovengrens

Waarschijnlijk een geleidelijke overgang naar de bovenliggende eenheid (Formatie van Tayport).

Dikte indicatie
Ongeveer 70 m.
Geografische verbreiding
Gebruikt waar het Rhyoliet Laagpakket onderscheiden wordt.
Regionale correlatie
VK: Buchan Formation; DUI: onbekend; BEL: onbekend.
Ouderdom
Famennien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Buchan Veld in de Britse offshore blok 21/1, waar deze zandstenen het belangrijkste koolwaterstof reservoir vormt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). boven-Buchan laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-buchan-laagpakket.