Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket

Code
RBMDU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Heeft een typisch signatuur van twee kleilagen met hoge gamma-ray uitslagen, gescheiden door zandstenen. Het laagpakket is bruikbaar voor regionale correlaties.

Depositional setting

Fluviatiel en eolisch milieu langs de bekkenrand omgeving.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 64 m.
Geographical distribution
Regional correlation
Proximaal, zandig equivalent van het Detfurth Kleisteen Laagpakket. VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Detfurth Formation; BEL: Detfurth Formation.
Age
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2553 - 2580 m (27 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-detfurth-zandsteen-laagpakket.