Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket

Code
RBMDU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Heeft een typisch signatuur van twee kleilagen met hoge gamma-ray uitslagen, gescheiden door zandstenen. Het laagpakket is bruikbaar voor regionale correlaties.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel en eolisch milieu langs de bekkenrand omgeving.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 64 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Proximaal, zandig equivalent van het Detfurth Kleisteen Laagpakket. VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Detfurth Formation; BEL: Detfurth Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2553 - 2580 m (27 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-detfurth-zandsteen-laagpakket.