Detfurth Kleisteen Laagpakket

Code
RBMDC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Homogene, zwak siltige, anhydritische kleisteen opeenvolging.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk lacustrien (Ames & Farfan 1996).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 98 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Detfurth Formation; BEL: Detfurth Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4009 - 4033 m (24 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2748 - 2783 m (35 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017)
Referenties
Ames, R. & Farfan, P.F. 1996. The environment of deposition of the Triassic Main Buntsandstein Formation in the P and Q quadrants, offshore the Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J. & Nieuwenhuijs, W.H. (eds): Geology of gas and oil under the Netherlands. Kluwer (Dordrecht). 167–178.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Detfurth Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/detfurth-kleisteen-laagpakket.