Onder-Germaanse Trias Groep

Code
RB
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rode zandstenen ('red-beds') , siltstenen en kleistenen.

Afzettingsmilieu

Lacustrien en fluviatiel milieu met plaatselijk eolische invloeden.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van een dunne, maar kenmerkende zandsteenlaag. De zandsteen vormt het basale deel van een eenheid met een geleidelijke 'fining-upward' trend die de bovenste kleistenen of carbonaten van de Zechstein Groep bedekken. Op boorgatmetingen heeft deze zandsteenlaag vaak lage gamma-ray waarden en hoge akoestische snelheden, wat erop duidt dat het anhydriet gecementeerd is.

Definitie bovengrens

Gevormd door de discordantie aan de basis van de Boven-Germaanse Trias Groep. De grens wordt getrokken aan de basis van het Basale Solling Zandsteen Laagpakket, wat zich doorgaans onderscheid door hogere akoestische snelheden (wijzend op een hogere mate van gecementeerdheid) dan de onderliggende zandstenen.

Dikte indicatie
Tot 3000 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bacton Group; DUI: Bundsandstein Group; BEL: Lower Germanic Trias Group.
Ouderdom
laat Changhsingien - laatst Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2736 - 3255 m (519 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het verwijst naar de gehele sedimentaire opeenvolging tussen de Zechstein Groep en de Jura kleistenen. Het prefix 'Onder' verwijst naar het deel van de Duitse Trias wat voorkomt onder de Hardegsen Discordantie van Olenekien (laat Scythien (Spathien)) ouderdom. In de huidige classificatie wordt het onderste deel van de kleisteen opeenvolging tussen de hoogste Zechstein evaporiet en de basis van de ‘Upper Bröckelschiefer’ gerekend tot de Zechstein (Zechstein Boven-Kleisteen Formatie).
Vorige benaming(en)
De voormalige Bunter Groep (bekkenrand ontwikkeling) van NAM and RGD (1980) wordt gerekend tot de opnieuw gedefinieerde Onder-Germaanse Trias Groep. Dankzij gedetailleerde correlatie konden de formaties in de bekkenrand gebieden geïdentificeerd worden.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Germaanse Trias Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-germaanse-trias-groep.