Rogenstein Formatie

Code
RBSR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Regelmatige inschakeling van tot 1 m dikke oölietlagen in opgestapelde pakketten van kleinschalige 'fining-upward' cycli. In het middelste gedeelte van het laagpakket komen drie duidelijke oölietlagen voor.

Afzettingsmilieu

De oölietlagen duiden op een kustnabij, ondiepwater afzettingsmilieu. De aanwezigheid van de oölietlagen onderscheid het Rogenstein Laagpakket van het Hoofd-Kleisteen Laagpakket.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 368 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bacton Group; DUI: Bernburg Formation; BEL: Rogenstein Member.
Ouderdom
Induen - Olenekien grens.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2898 - 3066 m (168 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1576 - 1732 m (156 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Rogenstein Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rogenstein Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rogenstein-formatie.