Formatie van Volpriehausen

Code
RBMV
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van zandstenen, siltstenen en kleistenen. Bestaat uit basale, fijnkorrelige, lichtgekleurde zandsteen wat in het bekken lateraal en verticaal overgaat in rood tot groene klei-/siltstenen, of in fijnkorrelige, gecementeerde zandstenen aan de bekkenranden.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel, lacustrien.

Definitie ondergrens

Basis van de massieve basale zandsteen; vormt een lichte discordantie.

Definitie bovengrens

Basis van de Formatie van Detfurth; op verhoogde gebieden ('swells') aan de basis van de Formatie van Solling (Boven-Germaanse Trias Groep). Waar het bovenste zandige deel van de Formatie van Volpriehausen direct bedekt wordt door de formaties van Detfurth of Solling kan het van de bovengrens moeilijk zijn.

Dikte indicatie
Tot 200 m in de lage gebieden; wordt grotendeels bepaald door intra-Trias erosie. Tot 100 m in het Eems Diep en 150 m in de Roerdalslenk. In boorgat K15-FB-108a wordt een 411 m dikke opeenvolging aangetroffen.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Volpriehausen Formation; BEL: Volpriehausen Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2807 - 2898 m (91 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4048 - 4205 m (157 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1427 - 1576 m (149 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2589 - 2728 m (139 m)
Oorsprong naam
Nieuwe formatie naam, afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur.
Vorige benaming(en)
Omvat de Volpriehausen Zandsteen en Klei-Siltsteen laagpakketten, en hun bekkenrand equivalenten. Deze werden voorheen gerekend tot de inmiddels niet meer gebruikte Middle Bunter Formation van NAM and RGD (1980).
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Volpriehausen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-volpriehausen.