Hoofd-Bontzandsteen Subgroep

Code
RBM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Afwisselende opeenvolging van vaak anhydritische, grijze tot roodbruine zandstenen en siltige kleistenen. Kan af en toe wat ingeschakelde oölitische kalksteenlagen bevatten.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele invloeden breidden zich herhaaldelijk tot diep in het bekken uit. Deze werden afgewisseld door periodieke zeespiegelstijgingen in het bekken. Eolische afzettingen komen lokaal voor.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de onderste dikke zandsteenlaag.

Definitie bovengrens

Onder invloed van differentiële erosie onder de Hardegsen Discordantie kan iedere formatie van de Hoofd-Bontzandsteen Groep discordant bedekt worden door de Formatie van Sollingen. Waar zandige sedimenten de overhand hebben, langs de bekkenrand, kan het moeilijk zijn om de grenzen tussen de formaties binnen de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep te onderscheiden en om de basis van de bovenliggende Formatie van Solling te herkennen. Dit is zeker het geval bij geïsoleerd voorkomende putten. In dergelijke gevallen kunnen de formaties van Volpriehausen, Detfurth en Hardegsen worden samengenomen met het erop liggende Basale Solling Zandsteen Laagpakket. Dit samengestelde zandsteenpakket kan dan informeel de midden-Bunter zandsteen (RBBM) genoemd worden.

Dikte indicatie
Tot 490 m in K15-FB-108.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Middle Buntsandstein Group; BEL: Main Buntsandstein Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2736 - 2898 m (162 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3970 - 4205 m (235 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1387 - 1576 m (189 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2535 - 2728 m (193 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse lithostratigrafische term 'Buntsandstein' voor de Onder-Trias rode zandstenen ('red beds'). In Duitsland wordt de voornaamste zandige ontwikkeling aangetroffen in de 'Mittlerer Buntsandstein'.
Vorige benaming(en)
Main Buntsandstein Formation (NAM & RGD 1980).
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-bontzandsteen-subgroep.