midden-Bunter zandsteen

Code
RBBM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Zandsteen. Waar zandige sedimenten de overhand hebben, langs de bekkenrand, kan het moeilijk zijn om de grenzen tussen de formaties binnen de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep te onderscheiden en om de basis van de bovenliggende Formatie van Solling te herkennen. Dit is zeker het geval bij geïsoleerd voorkomende putten. In dergelijke gevallen kunnen de formaties van Volpriehausen, Detfurth en Hardegsen worden samengenomen met het erop liggende Basale Solling Zandsteen Laagpakket. Dit samengestelde zandsteenpakket kan dan informeel de midden-Bunter zandsteen (RBBM) genoemd worden.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de onderste dikke zandsteenlaag. Komt overeen met de basis van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep.

Definitie bovengrens

Komt overeen met de bovengrens van het Basale Solling Zandsteen Laagpakket.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Middle Buntsandstein Group; BEL: Main Buntsandstein Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Vorige benaming(en)
Grotendeels equivalent met de 'Middle Bunter Formation' van NAM & RGD (1980).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). midden-Bunter zandsteen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-bunter-zandsteen.