Formatie van De Lutte

Code
DCHL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk roodbruine, maar ook groengrijze of bonte, siltige tot zeer fijnkorrelige zandige kleistenen. Zanden zijn lichtgrijs, wit, roze of rood, subhoekig tot afgerond, redelijk tot goed gesorteerd, fijn- tot middengrofkorrelig, met inschakelingen van grofkorrelige, grindig zand en conglomeraat. De kleisteen intervallen zijn tussen de 10 en 100 m dik (gemiddeld 50 m). Kalkhoudende deeltjes komen in sommige grijze intervallen voor, maar steenkoollagen zijn vrijwel afwezig.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk goed gedraineerd, distaal fluviatiele overstromingsvlakte milieu. Zanden voornamelijk afgezet in vlakteafspoelingen of een kleinschalige fluviatiele geulsystemen. Zandsteen- en kleisteenlagen geven het uitbouwen weer van fluviatiele waaiers over de overstromingsvlakte.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van de bovenste dikke zandsteenlaag van de Formatie van Tubbergen. Ligt concordant op de Formatie van Tubbergen.

Definitie bovengrens

Afgesneden door een discordantie; geeft tevens de top aan van de Limburg Groep. De eenheid kan bedekt worden door de Onder-Rotliegend, Boven-Rotliegend of Zechstein groepen.

Dikte indicatie
Tot 797 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: upper Ketch Member and the Brig Formation; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2232 - 2987 m (755 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3612 - 4135 m (523 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3403 - 3817 m (414 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp De Lutte, Oost-Overijssel, waar het typeboorgat De Lutte-6 ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van De Lutte. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-de-lutte.