Caumer Subgroep

Code
DCC
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Dikke opeenvolging van voornamelijk fijnkorrelige silliciklastische afzettingen met ingeschakelde steenkoollagen. In de noordwestelijke offshore: opeenvolging van grofkorrelige, grindige zandstenen.

Afzettingsmilieu

Deltaïsche en fluviatiele stroomgordel milieu in een lacustrienbekken met een aantal mariene incursies.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 876 m in LTG-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Westoe Coal Formation, Caister Coal Formation & Schooner Formation; DUI: Ruhr-Gruppe; BEL: Belgian Coal Measures Group.
Ouderdom
Bashkirien tot Moscovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1689 - 2927 m (1238 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Caumerbeek, een klein riviertje dat door Heerlen stroomt, in het hart van de voormalige Nederlandse steenkoolmijnindustrie. Een aantal van de steenkoolmijnen lagen aan dit riviertje.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Caumer Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/caumer-subgroep.