Geul Subgroep

Code
DCG
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Omvat cyclische opeenvolgingen van voornamelijk fijnkorrelige silliciklastische afzettingen zonder steenkoollagen. In de noordwestelijke offshore bevat de subgroep vaak een door zandsteen gedomineerde opeenvolging.

Afzettingsmilieu

Delta-afzetting in een lacustrienbekken met herhaaldelijke mariene incursies.
Langdurende regressie van noord naar zuid.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 1335 m in WSK-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Millstone Grit Group; DUI: Ruhr-Group?; BEL: Belgian Coal Measures Group.
Ouderdom
Serpukhovien - Bashkirien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2438 - 4303 m (1865 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het riviertje de Geul in Zuid-Limburg en België, waar enkele ontsluitingen van deze subgroep aanwezig zijn.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Geul Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/geul-subgroep.