Röt Randzandsteen Laagpakket

Code
RNROF
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Grijze, scheve gelaagdheid bevattende, arkosische zandstenen met ingeschakelde kleisteenlagen.

Depositional setting

Fluviatiel.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 76 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Age
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2448 - 2502 m (54 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Röt Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rot-randzandsteen-laagpakket.