Onder-Röt Randkleisteen Laagpakket

Code
RNROL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Roodbruine siltige kleisteen. Heeft vaak een anhydriet of een met anhydriet gecementeerde zandsteenlaag aan de basis.

Afzettingsmilieu

Marginaal marien, evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 95 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2502 - 2524 m (22 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Röt Randkleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-rot-randkleisteen-laagpakket.