Laagpakket van Veenhuizen

Code
NUURVE
Status
Formeel (Bosch et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot bruingrijs matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 µm), deels grindig, bont. Plaatselijk olijfgrijze siltige klei of organogeen sediment (Bosch et al. 2014).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Rijn), inclusief geul, oever, crevasse, meer en restgeul. Noordwaarts, kust en ondiep marien.

Definitie ondergrens

Scherp discordant contact met grijzer, fijner, glauconietarmer en kalkarmer rivierzand (Formatie van Appelscha).

Definitie bovengrens

Scherp discordant contact met fijner, glimmerrijker, meer humeus en grijzer fluvioglaciaal zand (Formatie van Peelo). Geleidelijke overgang naar fluviatiel of kustzand (Laagpakket van Tijnje of Formatie van Urk, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 50 m.
Geografische verbreiding
Noord-Nederland, waar de Formatie van Urk stratigrafisch onder de Formatie van Peelo ligt.
Regionale correlatie
Noordzee: mariene Egmond Ground Formation; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: afwezig.
Ouderdom
Midden Pleistoceen (Cromerien - Holsteinien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Veenhuizen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bosch, J.H.A., Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Bosch, J.H.A., Harting, R., Gunnink, J.L. 2014. Lithologische karakterisering van de ondiepe ondergrond van Noord-Nederland. TNO-rapport 2014-R10680, 180 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Veenhuizen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-veenhuizen.