Laagpakket van Eibergen

Code
NUBREI
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithologische beschrijving

Stugge donkerbruine klei, matig siltig, glimmerhoudend. Lagen zeer fijn, glauconietarm zand. Basisconglomeraat met omgewerkte macrofossielen, kleiballen en fosforietconcreties. Kalkloosheid van zand door oplossing direct na afzetting.

Afzettingsmilieu

Warme deltabasis, deltafront (Van den Berg et al. 2000).

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar ondiep mariene klei (Laagpakket van Aalten, Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Erosief contact met ondiep marine zand (Laagpakket van Zenderen, Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Beperkt tot de Achterhoek en Twente.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
midden - laat Mioceen.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Eibergen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Van Houten, C.J., Den Otter, C. 2000. Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50 000, 34W, 34O/35.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Eibergen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-eibergen.