Laagpakket van Oost-Maarland

Code
NUBEOM
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Fijn tot zeer grof grind (2-63 mm) met locale stenen (63-150 mm), zandig. Variabel kalkgehalte. Aan de top een 1 tot 3 m dike leemlaag, sterk zandig.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Westmaas). Jongste terras.

Definitie ondergrens

Scherp contact met diverse Neogene, Paleogene, Krijt- en Paleozoische eenheden. Lokaal ingesneden in de Laagpakketten van Caberg of Gronsveld (Formatie van Beegden).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Lokaal, scherp contact met periglaciale eolische en beekleem en -zand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Beperkt tot Zuid-Limburg, direct langs de Maas.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formatie van Stokkem, Formatie van Lanklaar (Leden van Maasmechelen en Geistingen) (Gullentops et al. 2001).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Weichselien) - Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Oost-Maarland.
Vorige benaming(en)
Afzettingen van Oost-Maarland, Formatie van Kreftenheye (Felder & Bosch 1989).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Felder, W.M., Bosch, P.W. 1989. Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving. Afzettingen van de Maas. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
Westerhof, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Oost-Maarland. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-oost-maarland.