Laagpakket van Zandvoort

Code
NUNAZA
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Matig fijn- tot grofkorrelig, schelphoudend zand (150-420 µm). Vertoont vaak een 'coarsening upward' trend in de hele opeenvolging. Fijnkorrelige zandlagen worden af en toe afgewisseld met dunne kleilenzen en kleilaagjes.

Afzettingsmilieu

Kustnabij marien: strandwallen (natstrand), strand en vooroever.

Definitie ondergrens

Erosief contact, bedekt Pleistocene afzettingen of sedimenten van het Laagpakket van Wormer.

Definitie bovengrens

Scherpe overgang naar duinzanden van het Laagpakket van Schoorl of door klastische sedimenten van het Laagpakket van Walcheren. In de in het binnenland gelegen strandvlaktes, kunnen de zanden van het Laagpakket van Zandvoort bedekt worden door een dunne klei- en veenlaag (Formatie van Nieuwkoop). De eenheid dagzoomt bij de huidige stranden. Verder uit de kust gaat het Laagpakket van Zandvoort over in de sedimenten van het Laagpakket van Bligh Bank (Formatie van Southern Bight).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Smalle zone langs de West-Nederlandse en Waddenkust, tussen de meest landwaartse voormalige strandwallen en de basis van de moderne vooroever, tot 10 km zeewaarts van de huidige kustlijn. De zeewaartse grens met de mariene Southern Bight Formatie is diffuus. De diepe vooroever, gevormd onder invloed van golven die de kust naderen, gaat geleidelijk over in het continentaal plat waar golfprocessen ondergeschikt zijn aan het getij. De diepte van deze transitie varieert als functie van het golfklimaat en bevindt zich doorgaans tussen 15 en 20 m.
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: British Coastal Deposits Group, North Denes Formation (McMillan et al. 2011); DUI: deel van Küstenholozän (Barckhausen et al. 1977; Preuss, 1979); BEL: Lid van De Haan, Formatie van Vlaanderen (Gullentops et al. 2001).
Ouderdom
Holoceen (Northgrippien - Meghalayen).
Holostratotype
Boring:
B24H0599 (Zandvoort)
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 17,45 m (17,45 m) beneden maaiveld
Opmerkingen:
Ingeschakelde veenlagen maken onderdeel uit van de Formatie van Nieuwkoop.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Zandvoort.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Barckhausen, J., Preuss, H., Streif, H.-J. 1977. Ein lithologisches Ordnungsprinzip für das Küstenholozän und seine Darstellung in Form van Profiltypen. Geologisches Jahrbuch Reihe A 44, 45-77.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Preuss, H. 1979. Die Holozäne Entwicklung der Nordseeküste im Gebiet der östlichen Wesermarsch. Geologisches Jahrbuch Reihe A 53, 3-84.
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Zandvoort. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-zandvoort.