Laagpakket van Kakert

Code
NUBRKA
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975).
Lithologische beschrijving

Geelgroen (onverweerd) of grijs- tot geelbruin (verweerd) zeer tot matig fijn zand (105-210 µm), matig tot sterk siltig, glauconiethoudend. Basaal conglomeraat met haaientanden.

Afzettingsmilieu

Warm ondiep marien.

Definitie ondergrens

Scherp, discordant contact met marien zand en klei (Rupel Formatie; Van der Meulen et al. 2009).

Definitie bovengrens

Bedekt met paralisch zand (Laagpakket van Heksenberg, Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 45 m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formaties van Berchem en Bolderberg; Laagpakket van Houthalen (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Kakert.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van der Meulen, M.J., Westerhoff, W.E., Menkovic, A., Gruijters, S.H.L.L., Dubelaar, C.W., Maljers, D. 2009. Silica sand resources in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 88, 147-160.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Kakert. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-kakert.