Laagpakket van Griendtsveen

Code
NUNIGR
Status
Formeel (Weerts & Busschers 2003).
Lithologische beschrijving

Gele tot groenbruine basale gyttja en bruin tot zwart eutroof (riet-) veen met lokale dennenstronken, overgaand in mesotroof en oligotroof (veenmos-) veen.

Afzettingsmilieu

Meer, hoogveengebied (waterscheiding).

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang, met doorworteling, of scherp contact met periglaciaal zand (Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 2 m.
Geografische verbreiding
Fragmentarisch in Oost- en Zuid-Nederland.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: Flanders Moss Peat Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Torfkomplex (Preuss 1979); BEL: Laag van Botrange (Gullentops et al. 2001).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Laatglaciaal) - Holoceen.
Holostratotype
Boring:
Diepte (dikte) langs boorgat:
Niet van toepassing.
Opmerkingen:
Profielen A, B en C uit Doppert et al. (1975).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Griendtsveen.
Vorige benaming(en)
Formatie van Griendtsveen (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Preuss, H. 1979. Die Holozäne Entwicklung der Nordseeküste im Gebiet der östlichen Wesermarsch. Geologisches Jahrbuch Reihe A 53, 3-84.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Griendtsveen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-griendtsveen.